Δήλωση Δωματίου

To δωμάτιο πρέπει να περιλαμβάνει 3 άτομα τουλάχιστον από την λίστα δικαιούχων, μπορεί και περισσότερους, αλλά όχι λιγότερους. Είναι στην ευχέρεια σας (και παρακαλούμε να το κάνετε) να φιλοξενήσετε στο δωμάτιό σας επιπλέον 2 άτομα (στριμωχτά και τρεις) που δεν δικαιούνται δωμάτιο και που θα κοιμηθούν με υπόστρωμα – υπνόσακο.

Αφού συνεννοηθείτε μεταξύ σας για το ποιοι θα μείνετε σε ένα δωμάτιο, ένας από τους διαμένοντες να χρησιμοποιήσει την παρακάτω φόρμα για να το δηλώσετε στην διοργάνωση.

 

Λίστα Δικαιούχων

Θα ανακοινωθεί μόλις συμπληρωθούν οι 40κλίνες.

 

Φόρμα δήλωσης δωματίου

Θα ενεργοποιηθεί μόλις ανακοινωθεί η λίστα δικαιούχων.